• Järvamaa noore
  spetsialisti stipendium

  Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada ning tõsta esile noorte ja haritud spetsialistide tööle- ja elamaasumist Järvamaale.

  Loe edasi...

 • Järvamaa pärandi sihtkapital

  Sihtkapitali eesmärk on läbi annetuste toetada ettevõtmisi, mis on suunatud meie kultuuri hoidmisele ja edasikandmisele.

  Loe edasi...

Stipendiumid, toetused

stipendium

Siit saad kiire ülevaate kõigist annetuste toel jagatavatest toetustest Järvamaal.

Loe edasi

Organisatsioonid

stipendium

Ülevaade annetuskeskkonnas olevatest organisatsioonidest ja nende tegevusest.

Loe edasi

Annetamine

annetamine

Annetamise hea tava, mida teada annetamisest ja annetuste kogu- misest, maksundusega seonduvast.

Loe edasi

Kogukonnafondi annetuskampaaniaga 304,60 eurot

Järvamaa Kogukonnafondi annetuskampaania ajal tehti annetusi kokku 304,60 eurot. Sellest 161,60 eurot annetati mobiiltelefoni vahendusel.
Täname kõiki annetajaid!

Jätkuvalt on kõigil võimalus anda oma toetus SA Järvamaa Kogukonnafondi stipendiumide heaks.
Järvamaa Noore spetsialisti stipendium: SA Järvamaa Kogukonnafond a/a 221023628002 Swedbank
Järvamaa Pärandi Sihtkapital: SA Järvamaa Kogukonnafondi a/a 221047634001 Swedbank

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital