• Järvamaa noore
  spetsialisti stipendium

  Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada ning tõsta esile noorte ja haritud spetsialistide tööle- ja elamaasumist Järvamaale.

  Loe edasi...

 • Järvamaa pärandi sihtkapital

  Sihtkapitali eesmärk on läbi annetuste toetada ettevõtmisi, mis on suunatud meie kultuuri hoidmisele ja edasikandmisele.

  Loe edasi...

Stipendiumid, toetused

stipendium

Siit saad kiire ülevaate kõigist annetuste toel jagatavatest toetustest Järvamaal.

Loe edasi

Organisatsioonid

stipendium

Ülevaade annetuskeskkonnas olevatest organisatsioonidest ja nende tegevusest.

Loe edasi

Annetamine

annetamine

Annetamise hea tava, mida teada annetamisest ja annetuste kogu- misest, maksundusega seonduvast.

Loe edasi

Järvamaa noore spetsialisti stipendiumi saavad Türi Ühisgümnaasiumi geograafia ja geoinformaatika õpetaja Mariliis Aren ja Viking Window AS tisler Heimar Kespre

Stipendiumilepingutele allakirjutamine toimub 2.aprillil kell 15.00 Järva Maavalitsuse 3. korruse saalis. Stipendiumi suuruseks on 600 eurot.

Noore spetsialisti stipendiumi väljaandmiseks sõlmitakse ka käesoleval aastal Hea Tahte lepe

Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi väljaandmiseks on kõik oodatud Hea Tahte leppe allakirjutamisele 20. veebruaril kell 11.00 Järva Maavalitsuse 3. korruse saali.

Türi Vallavalitsus otsustas annetada igalt Järvamaa laulu- ja tantsupeole ostetud piletilt kümme senti Järvamaa Pärandi Sihtkapitali

Alates 2010. aastast on välja antud 15 Järvamaa Pärandi sihtkapitali stipendiumi kogusummas 2069 eurot.

Tänu paljudele toetajatele andis Järvamaa Kogukonnafond 2014. aastal välja seitse stipendiumi kogusummas 2140 eurot.

Erilisemaks tegi aasta see, et lisandus uus sihtkapital - Peet Raigi nimeline Noore võrkpalluri stipendium.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital