• Järvamaa noore
  spetsialisti stipendium

  Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada ning tõsta esile noorte ja haritud spetsialistide tööle- ja elamaasumist Järvamaale.

  Loe edasi...

 • Järvamaa pärandi sihtkapital

  Sihtkapitali eesmärk on läbi annetuste toetada ettevõtmisi, mis on suunatud meie kultuuri hoidmisele ja edasikandmisele.

  Loe edasi...

Stipendiumid, toetused

stipendium

Siit saad kiire ülevaate kõigist annetuste toel jagatavatest toetustest Järvamaal.

Loe edasi

Organisatsioonid

stipendium

Ülevaade annetuskeskkonnas olevatest organisatsioonidest ja nende tegevusest.

Loe edasi

Annetamine

annetamine

Annetamise hea tava, mida teada annetamisest ja annetuste kogu- misest, maksundusega seonduvast.

Loe edasi

Asutatakse Peet Raigi nimeline sihtkapital „Noore võrkpalluri stipendium“

Asutamislepingule kirjutatakse alla 23.veebruaril kell 12.00 Paide E-Piim spordihallis. Allakirjutamine saab teoks Paide Võrkpalliklubi aastapäevaturniiri raames.

Noore spetsialisti stipendiumi väljaandmiseks sõlmitakse Hea Tahte lepe

Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi väljaandmiseks on kõik oodatud Hea Tahte leppe allakirjutamisele 21. veebruaril kell 11.00 Järva Maavalitsuse 3. korruse saali.

Hea Tahte lepe sai allkirjad

21.veebruaril kirjutasid paljud toetajad alla Hea Tahte leppele Noore spetsialisti stipendiumi väljaandmiseks.

Järvamaa Kogukonnafondi aasta 2013

2013. aasta oli Kogukonnafondile üle aegade tegusaim. Novembris tähistasime ka asutamise 10. aastapäeva.
Oleme tänulikud paljudele inimestele – neile kes on teinud annetusi, kui ka neile kes on saanud aidata meie tegevusele teisiti kaasa.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital