• Järvamaa noore
  spetsialisti stipendium

  Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada ning tõsta esile noorte ja haritud spetsialistide tööle- ja elamaasumist Järvamaale.

  Loe edasi...

 • Järvamaa pärandi sihtkapital

  Sihtkapitali eesmärk on läbi annetuste toetada ettevõtmisi, mis on suunatud meie kultuuri hoidmisele ja edasikandmisele.

  Loe edasi...

Stipendiumid, toetused

stipendium

Siit saad kiire ülevaate kõigist annetuste toel jagatavatest toetustest Järvamaal.

Loe edasi

Organisatsioonid

stipendium

Ülevaade annetuskeskkonnas olevatest organisatsioonidest ja nende tegevusest.

Loe edasi

Annetamine

annetamine

Annetamise hea tava, mida teada annetamisest ja annetuste kogu- misest, maksundusega seonduvast.

Loe edasi

Toidupangale annetati 572 kg toiduaineid

Ühikutes või tükkides arvestatuna oli neid 976.
Toidukogumise tegi eriliseks Järva Tarbijate Ühistu suur annetus. Nimelt andis ühistu neile 2000 euro eest toidukaupu Türi ja Paide Konsumis.

Järvamaa Pärandi Sihtkapitali stipendiumid antakse üle 17.mail kell 13.00 Paide kogukonnakeskuses

Toetust saavad omaaegse riigimehe Karl Selteri ja kultuurikandja Sale Talviste mälestuse jäädvustamine ning noortesündmus Regilaul Uues Kuues ja Lihtsate Väärtuste monument Türil.

Järvamaa laulu- ja tantsupeol annetati Pärandi sihtkapitalile 46,17 eurot

Käesoleva 2013. aasta Järvamaa laulu- ja tantsupeol oli Kogukonnafondi poolt antud võimalus teha annetus Järvamaa Pärandi Sihtkapitalile. Kokku tehti annetusi 46 eurot ja 17 senti. Annetuskast ja roll-up-id valmisid eelmise aasta projekti raames "Kogukondlik annetuskeskkond Järvamaale". Täname kõiki toetajaid!

Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi saavad Rebruk Farm OÜ põllumajandusspetsialist Jaan Kutti ja AS Järvamaa Haigla meditsiiniõde Maiken Sillar

Stipendiumilepingule allakirjutamine toimub 26.aprillil kell 15.00 Järva Maavalitsuse 3. korruse saalis. Stipendiumi suuruseks
on 600 euro.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital