• Järvamaa noore
  spetsialisti stipendium

  Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada ning tõsta esile noorte ja haritud spetsialistide tööle- ja elamaasumist Järvamaale.

  Loe edasi...

 • Järvamaa pärandi sihtkapital

  Sihtkapitali eesmärk on läbi annetuste toetada ettevõtmisi, mis on suunatud meie kultuuri hoidmisele ja edasikandmisele.

  Loe edasi...

Stipendiumid, toetused

stipendium

Siit saad kiire ülevaate kõigist annetuste toel jagatavatest toetustest Järvamaal.

Loe edasi

Organisatsioonid

stipendium

Ülevaade annetuskeskkonnas olevatest organisatsioonidest ja nende tegevusest.

Loe edasi

Annetamine

annetamine

Annetamise hea tava, mida teada annetamisest ja annetuste kogu- misest, maksundusega seonduvast.

Loe edasi

Järvamaa Pärandi Sihtkapitali stipendiumid antakse üle 17.mail kell 13.00 Paide kogukonnakeskuses

Toetust saavad omaaegse riigimehe Karl Selteri ja kultuurikandja Sale Talviste mälestuse jäädvustamine ning noortesündmus Regilaul Uues Kuues ja Lihtsate Väärtuste monument Türil.

Järvamaa Pärandi Sihtkapital annab välja 4 stipendiumi

Toetust saavad omaaegse riigimehe Karl Selteri ja kultuurikandja Sale Talviste mälestuse jäädvustamine ning noortesündmus Regilaul Uues Kuues ja Lihtsate Väärtuste monument Türil.

Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi saavad Rebruk Farm OÜ põllumajandusspetsialist Jaan Kutti ja AS Järvamaa Haigla meditsiiniõde Maiken Sillar

Stipendiumilepingule allakirjutamine toimub 26.aprillil kell 15.00 Järva Maavalitsuse 3. korruse saalis. Stipendiumi suuruseks
on 600 euro.

Stipendiumitaotluste vastuvõtt on lõppenud

Kokku laekus Kogukonnafondile 3 taotlust Noore spetsialisti stipendiumile ja 5 taotlust Järvamaa Pärandi sihtkapitali stipendiumidele.
Stipendiaadid selguvad aprilli lõpuks.

 

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital