• Järvamaa noore
  spetsialisti stipendium

  Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada ning tõsta esile noorte ja haritud spetsialistide tööle- ja elamaasumist Järvamaale.

  Loe edasi...

 • Järvamaa pärandi sihtkapital

  Sihtkapitali eesmärk on läbi annetuste toetada ettevõtmisi, mis on suunatud meie kultuuri hoidmisele ja edasikandmisele.

  Loe edasi...

Stipendiumid, toetused

stipendium

Siit saad kiire ülevaate kõigist annetuste toel jagatavatest toetustest Järvamaal.

Loe edasi

Organisatsioonid

stipendium

Ülevaade annetuskeskkonnas olevatest organisatsioonidest ja nende tegevusest.

Loe edasi

Annetamine

annetamine

Annetamise hea tava, mida teada annetamisest ja annetuste kogu- misest, maksundusega seonduvast.

Loe edasi

Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi saab Triin Kaljur

SA Järvamaa Kogukonnafondi nõukogu kinnitas ekspertgrupi arvamusele tuginedes Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi stipendiaadiks Särevere lasteaia Kurepesa õpetaja Triin Kaljuri.

Mälestus- ja infotahvel A.Jürima auks ja mälestuseks

A.Jürima auks ja mälestuseks pandi 23.augustil 2012 Koeru kalmistule mälestus- ja infotahvel

Mälestus- ja infotahvli valmimist toetas Järvamaa Pärandi Sihtkapital.

Koolituspäev - Kuidas targalt annetada ja annetusi koguda?

Koolituspäev „Kuidas targalt annetada ja annetusi koguda?“ toimub 24.oktoobril
kell 10.00-16.00 Paide Kogukonnakeskuses (Tallinna 11, Paide).
Koolitajaks ning arutelu hõlbustajaks on vabaühenduste liidu EMSL juhataja Urmo Kübar.
Koolituse korraldab SA Järvamaa Kogukonnafond projekti „Kogukondlik annetuskeskkond Järvamaale“ raames.
Osalemine tasuta.

Järvamaa Noore spetsialisti stipendiaat on Mehis Juhkam

Stipendiumilepingule kirjutati alla 27. aprillil Järva Maavalitsuses - pildigalerii facebookis.
AS Prelvex mehaanik-varustajat Mehis Juhkamit on tema tööandja iseloomustanud järgmiselt: stipendiumikandidaat on õppinud masinate remondi erialal ja omandanud suurepäraselt tehnilised oskused masinate ja seadmete remondi vallas ning lisaks on tal suurepärased omadused organiseerida ja juhtida selle valdkonna tööd. Ta võtab huviga osa tööandja poolt pakutavatest enesetäiendamise võimalustest ning täiendab ennast ka iseseisvalt. Ta on väga hea suhtleja ning hea töökeskkonnaga kohaneja ka olukordades, millega ta ei ole varem kokku puutunud.

Järgmine stipendiumikonkurss kuulutatakse välja sügisel, Järvamaa ettevõtlusnädala eel.
Stipendiumile on võimalus kandidaate esitada kõigil. Põhikriteeriumideks on vanus kuni 30. a. (k.a.), tööleasumine ettevõttesse/asutusse viimase kahe aasta jooksul ning elamine Järvamaal.
Stipendiumi suuruseks on 600 eurot.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital