• Järvamaa noore
  spetsialisti stipendium

  Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada ning tõsta esile noorte ja haritud spetsialistide tööle- ja elamaasumist Järvamaale.

  Loe edasi...

 • Järvamaa pärandi sihtkapital

  Sihtkapitali eesmärk on läbi annetuste toetada ettevõtmisi, mis on suunatud meie kultuuri hoidmisele ja edasikandmisele.

  Loe edasi...

Stipendiumid, toetused

stipendium

Siit saad kiire ülevaate kõigist annetuste toel jagatavatest toetustest Järvamaal.

Loe edasi

Organisatsioonid

stipendium

Ülevaade annetuskeskkonnas olevatest organisatsioonidest ja nende tegevusest.

Loe edasi

Annetamine

annetamine

Annetamise hea tava, mida teada annetamisest ja annetuste kogu- misest, maksundusega seonduvast.

Loe edasi

Kogukonnafondi annetuskampaaniaga 304,60 eurot

Järvamaa Kogukonnafondi annetuskampaania ajal tehti annetusi kokku 304,60 eurot. Sellest 161,60 eurot annetati mobiiltelefoni vahendusel.
Täname kõiki annetajaid!

Jätkuvalt on kõigil võimalus anda oma toetus SA Järvamaa Kogukonnafondi stipendiumide heaks.
Järvamaa Noore spetsialisti stipendium: SA Järvamaa Kogukonnafond a/a 221023628002 Swedbank
Järvamaa Pärandi Sihtkapital: SA Järvamaa Kogukonnafondi a/a 221047634001 Swedbank

Koolituspäev - Kuidas targalt annetada ja annetusi koguda?

Koolituspäev „Kuidas targalt annetada ja annetusi koguda?“ toimub 24.oktoobril
kell 10.00-16.00 Paide Kogukonnakeskuses (Tallinna 11, Paide).
Koolitajaks ning arutelu hõlbustajaks on vabaühenduste liidu EMSL juhataja Urmo Kübar.
Koolituse korraldab SA Järvamaa Kogukonnafond projekti „Kogukondlik annetuskeskkond Järvamaale“ raames.
Osalemine tasuta.

Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi saab Triin Kaljur

SA Järvamaa Kogukonnafondi nõukogu kinnitas ekspertgrupi arvamusele tuginedes Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi stipendiaadiks Särevere lasteaia Kurepesa õpetaja Triin Kaljuri.

Mälestus- ja infotahvel A.Jürima auks ja mälestuseks

A.Jürima auks ja mälestuseks pandi 23.augustil 2012 Koeru kalmistule mälestus- ja infotahvel

Mälestus- ja infotahvli valmimist toetas Järvamaa Pärandi Sihtkapital.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital