Prindi

Karl-Gustav Pint

Karl-Gustav Pint on tulnud toime väga erinevate tööülesannetega, olgu selleks võsa giljotineerimine, pinnase planeerimine, kaevetööd, tehnika remont kui hooldus. Kõiki eelmainitud töid on ta teostanud väga hea tulemusega. Ta on töökas, kohusetundlik ja vastutusvõimeline.
Karl-Gustav Pint on lõpetanud Järvamaa Kutsehariduskeskuse teedeehituse eriala 2013. aastal.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital