logo

Toimus kohtumine riigikogu saadikutega

sees 24 Jaanuar 2010.

Järva Maavanema ettevõtmisel kohtuti 22.jaanuaril Järva- ja Viljandimaalt valitud riigikogu saadikutega Türi Kolledžis. Kohtumisel osales ka mitmeid omavalitsuste ja asutuste juhte. Väga asjalikus ja arutlevas õhkkonnas tutvustas oma tegevust ka SA Järvamaa Kogukonnafond. Nõukogu esimees Valev Väljaots rääkis kodanikuühiskonna arengutest ning filantroopiast üldisemalt. Sihtasutust tutvustas ning koostöömõtteid ergutas juhatuse esimees Toomas Tippi. Tagasisidena tuli mitmeid asjalikke ettepanekuid ning mõtteid fondi tegevuse arenguks. Konkreetsemalt räägiti noore spetsialisti stipendiumist ning võimalustest nende väljaandmist jätkata ka peale Avatud Eesti fondi toetuse ärajäämist. Algatusse suhtuti väga positiivselt ning loodetavasti toimub lähiajal tegevuste täpsustamine.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital