logo

Sihtkapitalile tehti annetusi kokku 12630 krooni

sees 04 Jaanuar 2011.

2010. aastal tegi Järvamaa Pärandi Sihtkapitalile annetuse 18 inimest kokku summas 12630 krooni.
Neist viis tegi annetuse tuhat või rohkem krooni. Kõik kes on aasta jooksul, kuni 21.märtsini, teinud annetusi kokku vähemalt 60 euro ulatuses osalevad ekspertgrupi töös.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital