logo

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab projekti „Kogukondlik annetuskeskkond Järvamaale“

sees 03 Juuni 2012.

Projekti eesmärgiks on edendada maakonnas kogukondlikku annetuskeskkonda. Selleks, et maakonnas oleks rohkem inimesi, kes kogukonna heas annetusi teevad ning teadlikke ja õigetel põhimõtetel annetusi koguvaid vabaühendusi.
Projekti tulemusena valmib annetustega seotud veebipõhine infokeskkond. Luuakse infomaterjale annetamisest ja annetuste kogumisest. Koostatakse Kogukonnafondi annetuste kogumise rakendusplaan ja hea tava. Korraldatakse annetuste kogujatele koolitus.
Projekti tulemusena teadvustatakse enam Järvamaal annetuste kogumise ja heategevusega seotud vabaühenduste tegevust, kasvab Järvamaa Kogukonnafondi võimekus olla selles valdkonnas eestvedaja ja partner kohalikele elanikele, omavalitsustele ja ettevõtjatele.
KÜSK rahastab projekti summas 4674,96 eurot.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital