logo

Järvamaa Kogukonnafondile on võimalus esitada taotlusi aasta läbi

Stipendiume ja toetusi planeerime anda välja järgmistest allfondidest: Järvamaa pärandi, Noore spetsialisti, Noore võrkpalluri, Paide paljulapseliste perede, Türi Ühisgümnaasiumi Väikese printsi, Kuningate ning Järvamaa laulu- ja tantsupeo sihtkapitalist.

Järvamaa Kogukonnafondi eriline aasta 2020

Möödunud aasta oli teistmoodi kindlasti paljude jaoks. Kogukonnafondi tegevuses väljendub erilisus pigem positiivsetes seikades - hetkedes, mis on andnud midagi igale inimesele - nii andjatele kui saajatele.

Peet Raigi nimelise noore võrkpalluri stipendiaadid on Nele Mangman ja Markus Salum

Stipendiumid suurusega 250 eurot antakse üle 5.detsembril kell 17.00 Väätsa spordihoones.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital