logo

Featured

Kogukonnafond jagas 2022.aastal stipendiumidena välja rekordilised 7300 eurot

Summa suurusele oli oma mõju kahel seigal millest üks oli hea ja teine mitte nii väga.

Hea oli see, et üle kahe aasta toimus jälle Järvamaa laulu- ja tantsupidu ning põhjust oli jagada ka stipendiume. Mitte nii hea uudis oli see, et Kuningate fondi asutajad otsustasid lõpetada fondi tegevuse. Seetõttu otsustati suurem osa kogunenud rahast maksta välja stipendiumidena.

Kogukonnafondi suurim mure on viimasel aastal olnud audiitori leidmine. Teatavasti on sihtasutustel, bilansimahuga alates 30 tuhat eurot, kohustus lasta teha majandusaasta aruande ülevaatus audiitoril. Kauaaegne audiitor, kes on kohalik ja pakkus teenust soodsa hinnaga, siirdus pensionile. Paraku ei ole paljud audiitorfirmad valmis sellist teenust sihtasutusele osutama. Üheks põhjuseks on ilmselt Kogukonnafondi tegevuse väike maht.
Kuigi riik võib tahta head, siis audiitortegevuse nõudega väiksematele sihtasutustele tekitatakse hoopiski kahju, sest auditi kulu võib olla märkimisväärne. Samas oleme tänulikud, et üks audiitorettevõte siiski leidus kes oli nõus teenust osutama.
Kogukonnafond püüab aktiivsemalt hakata suhtlema asjasse puutuvate inimestega, et muuta audiitorkohustuse seadust mõistlikumaks.

Järgnevalt kokkuvõtlik ülevaade aasta jooksul jaotatud stipendiumidest.
Viieteistkümnendat korda välja antud noore spetsialisti stipendium anti AS Jalax tootmislogistik Maimu Raudsepp’ale ja Järva Vallavalitsuse maastiku- ja heakorraspetsialist Marko Mitt’ile.
Järvamaa Pärandi sihtkapitali stipendiumi said kauaaegne kodukoha pärandi väärtustaja ja külaajaloo raamatute autor Vello Kallandi ning A.H.Tammsaare muuseum Vargamäel mitmete põnevate ettevõtmiste teostamiseks sealhulgas aastanäituse „Täissöönul pole isu ja nälginul pole toitu“ korraldamiseks ja kogupereprogrammi läbiviimiseks.
Laulu- ja tantsupeo stipendiumid jaotati peo traditsioonide hoidmise ja edendamise eest järgnevalt: Ülle Jääger, Birgit Mihhailov, Kaja Kraav, Kerli Sirila, Krista Jürgens, Marko Sirila ja Kalli Pilov.
Türi Ühisgümnaasiumi Väikese printsi stipendiaadid olid 2022.aastal Kai-Meili Kapten, Anneli Krais ja Reio Treve.
Kunigate fondi viimased stipendiumid jagati välja meelelolukal sündmusel Sämmi grillis. Stipendiumi said Aivar Mäe, Enno Vaab, Tiia Tamm ja Ülle Müller.
Paide Gümnaasiumi talvisel aktusel anti Peet Raigi nimelise noore võrkpalluri stipendiumid üle Fransiska Malmre’le ja Miko Moppel’ile.

Suur-suur aitähh kõigile toetajatele!

Selleks, et saaksime jätkuvalt üheskoos head korda saata on kõigil võimalus teha väike heategu toetades stipendiumide väljaandmist:
SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002, selgitusse märksõna „Pärandi sihtkapital”, „JLTP“, „Noor spetsialist“, „Noor võrkpallur“, „Väike prints“.

Heade tegude aastat!
SA Järvamaa Kogukonnafond

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital