logo

Järvamaa Pärandi Sihtkapital

Oma rahva ja oma kogukonna kultuur on pidevas arengus. Väärtused, mis kanduvad põlvest põlve, on meie kultuuri pärand. Neid väärtusi tasub ja tuleb hoida, sest selles on meie identiteet.
Pärandi hoidmisel ja edasikandmisel on oluline kogukonna iga liikme tugi. Mõned panustavad sellesse oma aega, mõned saavad toetada finantsiliselt.

Järvamaa Pärandi Sihtkapital on asutatud 2009. aastal ning selle eesmärk on läbi annetuste toetada loomingulist või teaduslikku tegevust, mis on suunatud meie pärandi hoidmisele ja edasikandmisele.

Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond on kantud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005.a. korraldusega nr 437 „Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja“ või õigusaktide muutmise puhul sellega analoogsesse nimekirja, millest tulenevalt on Sihtasutuse poolt määratud ja väljamakstud stipendiumid maksuvabad. Residendist füüsilisest ja juriidilisest isikust annetajale kehtivad Eesti Vabariigi maksuseaduses ettenähtud maksusoodustused.

Toetatud ettevõtmised 2010-2020

 

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital